Articles

Issue Title File
No 1 (2008) Effektivnost' Rinoklenila u bol'nykhsezonn ym (intermittiruyushchim)allergicheskim rinitom PDF
(Rus)
Il'ina N.I., Erokhina S.M., Emel'yanov A.V., Chachaeva L.V., Khanferyan R.A., Savchenko E.A., Pavlova K.S.
No 1 (2008) Preparaty fuzidovoy kislotyv n aruzhnoy terapii atopicheskogodermatita PDF
(Rus)
Elisyutina O.G., Fedenko E.S.
Vol 53, No 3 (2007) Medical treatment for diabetic nephropathy and the nephropathic form of the diabetic foot
Strakhova G.Y., Tokmakova A.Y., Galstyan G.R.
Vol 53, No 3 (2007) Impaired visual pathway functions in patients with type 1 diabetes
Dogadin S.A., Beskhmelnitsina N.V., Lazarenko V.I., Shnaider N.A.
Vol 53, No 3 (2007) The quality of type 1 diabetes management and the internal picture of the disease
Sidorov P.I., Solovyev A.G., Mulkova N.N., Novikova I.A.
Vol 53, No 3 (2007) Role of homocysteine in the pathogenesis of vascular complications of type 2 diabetes
Potemkin V.V., Kubattyev A.A., Abramova Y.A., Tomilova Y.N., Gudukina G.N.
Vol 53, No 3 (2007) The component composition of the body in children with progressive obesity
Oorzhak U.S., Taranushenko T.Y., Ilyenkova N.A., Khomenko Y.M., Panfilova V.N., Kiseleva N.G., Zuyeva G.F.
Vol 53, No 3 (2007) The awareness of the prevention of iodine deficiencies in Russia, Byelorussia, and Turkmenistan
Dzhatdoyeva F.A.
Vol 53, No 3 (2007) Postoperative prognosis in acromegaly: a role of immunohistochemical markers
Marova Y.I., Yushkov P.V., Mohtvoslovova N.N., Lyulyeva Y.G.
Vol 53, No 3 (2007) Leptin regulation of monocytic oxidative and phagocytic activities in women in different phases of a menstrual cycle
Orlova Y.G., Shirshev S.V.
Vol 53, No 3 (2007) Diagnostic value of the determination of total testosterone in the serum and free biologically active testosterone in the saliva in men
Goncharov N.P., Katsia G.V., Dobracheva A.D., Nizhnik A.N., Kolesnikova G.S., Herbst V., Westermann U.
Vol 53, No 3 (2007) Apidra is a new insulin analogue for the treatment of vascular complications in diabetes
Shestakova M.V., Chugunova L.A., Shamkhalova M.S.
Vol 53, No 3 (2007) Development of diffuse toxic goiter in the presence of prior hypothyroidism
Strongm L.G., Korneva K.G., Petrov A.V., Nekrasova Y.A., Podupeiko N.Z., Sarantsev B.V., Orlinskaya N.Y., Tarasova N.I., Soldatova Y.V.
Vol 53, No 3 (2007) Pregnancy and labor in Turner's syndrome
Vorobyeva T.V., Torganova I.G.
Vol 53, No 3 (2007) Follow-up of sisters, the enzygotic twins, with type 1 autoimmune polyglandular syndrome
Nikitma I.L.
Vol 53, No 3 (2007) Chorionic gonadotropin regulation of leukocytic phagocytic activity in the formation of a primary humoral immune response
Gorbunova O.L., Shirshev S.V., Bakhmetyev B.A.
Vol 53, No 3 (2007) Clinical and economic rationale for the use of bivalos (strontium ranelate) in women with postmenopausal osteoporosis
Rozhinskaya L.Y.
No 3 (2007) Professionals, vote against allergy! PDF
(Rus)
- -.
No 3 (2007) Instructions for Authors PDF
(Rus)
- -.
No 3 (2007) Skin microflora in atopic dermatitis patients and treatment of it's complications PDF
(Rus)
Voronina V.R., Pampura A.N., Fedenko E.S., Voronina V.R., N P., Fedenko E.S.
No 3 (2007) Immunological and allergological aspects of macrolides application in clinic PDF
(Rus)
Balmasova I.P., Eremina O.F., Gul'tyaev M.M., Popova O.V., Balmasova I.P., Eremina O.F., Gultyaev M.M., Popova O.V.
No 3 (2007) The level of free hemoglobin, eosinophilic cationic protein and eosinophils in nasal secret in patients with allergic and infectious rhinitis PDF
(Rus)
Mokronosova M.A., Kochetova Y.I., Smol'nikova E.V., Protasov P.G., Mokronosova M.A., Kochetova J.L., Smolnikova E.V., Protasov P.G.
No 3 (2007) The analysis of efficiency of international recommendations introduction on the treatment of a bronchial asthma on an outpatient basis PDF
(Rus)
Petukhova A.Y., Bel'tyukov E.K., Petukhova A.U., Beltyukov E.K.
No 3 (2007) Clinical and immunological evaluation of different variants of immunotherapy in patients with bacterial allergy PDF
(Rus)
Baranova N.I., Molotilov B.A., Kostina E.M., Baranova N.I., Molotilov B.A., Kostina E.M.
No 3 (2007) The role of pulmonary function test in bronchial asthma diagnostics PDF
(Rus)
Treskunov V.K., Zenokhov S., Didkovskiy N., Karaulov A.V., Sidorenko I.V., Zakharzhevskaya T.V., Treskunov V.K., Zenokhov S.A., Didkovskiy N.A., V K., Sidorenko I.V., Zakharzhevskay T.V.
No 3 (2007) Family principles of children rehabilitation with atopic dermatitis PDF
(Rus)
Kaznacheeva L.F., Ishkova N., Kaznacheev K., Dubrovina L.N., Nechaeva N.I., Kaznacheeva L.F., Ishkova N.S., Kaznacheev K.S., Dubrovina L.N., Nechaeva N.I.
No 3 (2007) Basis of antihistamines use in atopic dermatitis PDF
(Rus)
Macharadze D.S., Macharadze D.S.
No 3 (2007) Pimecrolimus in pediatrics. Clinical experience PDF
(Rus)
Revyakina V.A., Revyakina V.A.
No 3 (2007) Asthma treatment improvement PDF
(Rus)
Ivanova N.A., Khubulava E.I., Ivanova N.A., Hubulava E.I.
No 3 (2007) Trial application of «Longidasa» in treatment a nasal polyposis PDF
(Rus)
Tsarev S.V., Markovskaya N.G., Luss L.V., Il'ina N.I., Tsarev S.V., Markovskaja N.G., Luss L.V., Ilina N.I.
No 3 (2007) Activated zinc pyrithione. Mechanism of action. Clinical application PDF
(Rus)
Skripkin Y.K., Petrovskiy F.I., Fedenko E.S., Pampura A.N., Korostovtsev D.S., Fassa khov P.C., Sukmanskaya E.O., Skripkin Y.K., Petrovskiy F.I., Fedenko E.S., Pampura A.N., Korostovtsev D.S., Fassahov R.S., Sukmanskaja E.O.
No 3 (2007) Cheritable Foundation «Vis Vitalis» PDF
(Rus)
- -.
No 3 (2007) Congresses, Conferences PDF
(Rus)
- -.
Vol 51, No 1 (2005) The genetic and biochemical mechanisms of the development of diabetic nephropathy in children
Kondratyeva Y.L., Puzyrev V.P., Sukhanova G.A., Kravets Y.В., Spirina L.V., Kosyankova T.V., Tarasenko N.V., Vaganova T.V.
Vol 51, No 2 (2005) Zhurnalu - 50
- -.
Vol 51, No 2 (2005) 25 LET SO DNYa OSNOVANIYa KAUNASSKOGO FILIALA VSESOYuZNOGO INSTITUTA EKSPERIMENTAL'NOY ENDOKRINOLOGII I KhIMII GORMONOV AMN SSSR - INSTITUTA ENDOKRINOLOGII LITVY
- -.
Vol 51, No 1 (2005) Experience with pioglitasone (actos) in the treatment of polycystic ovary syndrome
Dedov I.I., Pishchulin A.A., Yarovaya I.S., Akmayev I.G.
Vol 51, No 1 (2005) studies in the early diagnosis of Value of noninvasive diabetic angiopathies
Garagan S.F.
Vol 51, No 1 (2005) Prospects of the impact of antihypertensive therapy on the pathogenetic mechanisms of insulin resistance
Ametov A.S., Demidova T.Y., Smagina L.V.
Vol 51, No 2 (2005) ANTITELA K RETsEPTORU TIREOTROPNOGO GORMONA V DIAGNOSTIKE I LEChENII BOLEZNI GREYVSA-BAZEDOVA
Koloda D.E., Fadeev V.V.
Vol 51, No 2 (2005) YuRIY ALEKSANDROVICh PANKOV (k 75-letiyu so dnya rozhdeniya)
- -.
Vol 51, No 1 (2005) Long-term results of treatment of toxic goiter with radioactive <sup>131</sup>I
Fadeyev V.V., Drozdovsky В.Y., Guseva Т.N., Garbuzov P.L., Buziashvili I.I., Melnichenko G.A.
Vol 51, No 1 (2005) The preva-lence and pattern of autoimmune thyroid disease in young patients with type 1 diabetes mellitus
Karlovich N.V., Mokhort T.V., Vorontsova T.V.
Vol 51, No 1 (2005) The genetic and biochemical mechanisms of the development of diabetic nephropathy in children
Kondratyeva Y.L., Puzyrev V.P., Sukhanova G.A., Kravets Y.В., Spirina L.V., Kosyankova T.V., Tarasenko N.V., Vaganova T.V.
Vol 51, No 1 (2005) Functional autonomy in endemic goiter
Sviridenko N.Y.
Vol 51, No 2 (2005) ROL' FIBROBLASTOV V RAZVITII SAKhARNOGO DIABETA I EGO OSLOZhNENIY
Podgrebel'nyy A.N., Smirnova O.M., Dedov I.I.
Vol 51, No 1 (2005) The role of thin-needle aspiration biopsy in the diagnosis of thyroid nodules
Grineva Y.N., Malakhova T.V., Goryushkina Y.V.
Vol 51, No 1 (2005) . Assessment of the risk of type 1 diabetes mellitus in children with borderline fasting hyperglycemia by determining islet-cell autoantibodies
Yanovskaya E.Y., Odud Y.A., Popenko V.I., Zhuleva L.Y., Timofeyev A.V.
Vol 51, No 1 (2005) Prospects of the impact of antihypertensive therapy on the pathogenetic mechanisms of insulin resistance
Ametov A.S., Demidova T.Y., Smagina L.V.
Vol 51, No 1 (2005) Effects of the recombinant human growth hormone drug biosome on deep skin burn healing in rats
Klebanovas J., Lashas L., Lashiene D., Pangonyte D.
Vol 51, No 2 (2005) IZMENENIYa METABOLIZMA KOLLAGENA PRI DIABETIChESKOY NEFROPATII
Bondar' I.A., Klimontov V.V.
Vol 51, No 1 (2005) Experience with pioglitasone (actos) in the treatment of polycystic ovary syndrome
Dedov I.I., Pishchulin A.A., Yarovaya I.S., Akmayev I.G.
Vol 51, No 1 (2005) studies in the early diagnosis of Value of noninvasive diabetic angiopathies
Garagan S.F.
Vol 51, No 1 (2005) Functional autonomy in endemic goiter
Sviridenko N.Y.
Vol 51, No 1 (2005) Biological effects of thyroxine in experimental carcinogenesis
Abduvaliyev A.A., Gildiyeva M.S., Saatov T.S.
Vol 51, No 2 (2005) ROL' FIZIChESKIKh NAGRUZOK V NORME I PRI SAKhARNOM DIABETE
Belaya Z.E., Smirnova O.M., Dedov I.I.
Vol 51, No 1 (2005) The preva-lence and pattern of autoimmune thyroid disease in young patients with type 1 diabetes mellitus
Karlovich N.V., Mokhort T.V., Vorontsova T.V.
Vol 51, No 1 (2005) The genetic and biochemical mechanisms of the development of diabetic nephropathy in children
Kondratyeva Y.L., Puzyrev V.P., Sukhanova G.A., Kravets Y.В., Spirina L.V., Kosyankova T.V., Tarasenko N.V., Vaganova T.V.
Vol 51, No 1 (2005) Effects of the recombinant human growth hormone drug biosome on deep skin burn healing in rats
Klebanovas J., Lashas L., Lashiene D., Pangonyte D.
Vol 51, No 1 (2005) Thyroid functional features after diagnostic studies with iodine-containing X-ray contrast substances
Yegorov A.V., Sviridenko N.Y., Platonova N.M.
Vol 51, No 2 (2005) MEDIKAMENTOZNAYa TERAPIYa AKROMEGALII
Vaks V.V.
Vol 51, No 1 (2005) . Assessment of the risk of type 1 diabetes mellitus in children with borderline fasting hyperglycemia by determining islet-cell autoantibodies
Yanovskaya E.Y., Odud Y.A., Popenko V.I., Zhuleva L.Y., Timofeyev A.V.
Vol 51, No 1 (2005) Prospects of the impact of antihypertensive therapy on the pathogenetic mechanisms of insulin resistance
Ametov A.S., Demidova T.Y., Smagina L.V.
Vol 51, No 1 (2005) Biological effects of thyroxine in experimental carcinogenesis
Abduvaliyev A.A., Gildiyeva M.S., Saatov T.S.
Vol 51, No 1 (2005) . Replacement therapy for hy-pothyroidism with thyroid hormonal drugs: one or two hormones?
Morgunova Т.В., Fadeyev V.V.
Vol 51, No 2 (2005) DEGIDROEPIANDROSTERON: FIZIOLOGIChESKAYa ROL' I VOZMOZhNOSTI PRIMENENIYa V KAChESTVE MEDIKAMENTOZNOGO SREDSTVA
Rozhivanov P.V., Vaks V.V.
Vol 51, No 1 (2005) studies in the early diagnosis of Value of noninvasive diabetic angiopathies
Garagan S.F.
Vol 51, No 1 (2005) Functional autonomy in endemic goiter
Sviridenko N.Y.
Vol 51, No 1 (2005) Thyroid functional features after diagnostic studies with iodine-containing X-ray contrast substances
Yegorov A.V., Sviridenko N.Y., Platonova N.M.
Vol 51, No 2 (2005) Zhurnalu - 50
- -.
Vol 51, No 2 (2005) 25 LET SO DNYa OSNOVANIYa KAUNASSKOGO FILIALA VSESOYuZNOGO INSTITUTA EKSPERIMENTAL'NOY ENDOKRINOLOGII I KhIMII GORMONOV AMN SSSR - INSTITUTA ENDOKRINOLOGII LITVY
- -.
Vol 51, No 1 (2005) The genetic and biochemical mechanisms of the development of diabetic nephropathy in children
Kondratyeva Y.L., Puzyrev V.P., Sukhanova G.A., Kravets Y.В., Spirina L.V., Kosyankova T.V., Tarasenko N.V., Vaganova T.V.
Vol 51, No 1 (2005) Effects of the recombinant human growth hormone drug biosome on deep skin burn healing in rats
Klebanovas J., Lashas L., Lashiene D., Pangonyte D.
Vol 51, No 1 (2005) . Replacement therapy for hy-pothyroidism with thyroid hormonal drugs: one or two hormones?
Morgunova Т.В., Fadeyev V.V.
Vol 51, No 2 (2005) ANTITELA K RETsEPTORU TIREOTROPNOGO GORMONA V DIAGNOSTIKE I LEChENII BOLEZNI GREYVSA-BAZEDOVA
Koloda D.E., Fadeev V.V.
Vol 51, No 2 (2005) YuRIY ALEKSANDROVICh PANKOV (k 75-letiyu so dnya rozhdeniya)
- -.
Vol 51, No 1 (2005) Prospects of the impact of antihypertensive therapy on the pathogenetic mechanisms of insulin resistance
Ametov A.S., Demidova T.Y., Smagina L.V.
Vol 51, No 1 (2005) Biological effects of thyroxine in experimental carcinogenesis
Abduvaliyev A.A., Gildiyeva M.S., Saatov T.S.
Vol 51, No 2 (2005) ROL' FIBROBLASTOV V RAZVITII SAKhARNOGO DIABETA I EGO OSLOZhNENIY
Podgrebel'nyy A.N., Smirnova O.M., Dedov I.I.
Vol 51, No 2 (2005) Zhurnalu - 50
- -.
Vol 51, No 1 (2005) Functional autonomy in endemic goiter
Sviridenko N.Y.
Vol 51, No 1 (2005) Thyroid functional features after diagnostic studies with iodine-containing X-ray contrast substances
Yegorov A.V., Sviridenko N.Y., Platonova N.M.
Vol 51, No 1 (2005) Long-term results of treatment of toxic goiter with radioactive <sup>131</sup>I
Fadeyev V.V., Drozdovsky В.Y., Guseva Т.N., Garbuzov P.L., Buziashvili I.I., Melnichenko G.A.
Vol 51, No 2 (2005) IZMENENIYa METABOLIZMA KOLLAGENA PRI DIABETIChESKOY NEFROPATII
Bondar' I.A., Klimontov V.V.
Vol 51, No 2 (2005) ANTITELA K RETsEPTORU TIREOTROPNOGO GORMONA V DIAGNOSTIKE I LEChENII BOLEZNI GREYVSA-BAZEDOVA
Koloda D.E., Fadeev V.V.
Vol 51, No 1 (2005) Effects of the recombinant human growth hormone drug biosome on deep skin burn healing in rats
Klebanovas J., Lashas L., Lashiene D., Pangonyte D.
Vol 51, No 1 (2005) . Replacement therapy for hy-pothyroidism with thyroid hormonal drugs: one or two hormones?
Morgunova Т.В., Fadeyev V.V.
Vol 51, No 1 (2005) The role of thin-needle aspiration biopsy in the diagnosis of thyroid nodules
Grineva Y.N., Malakhova T.V., Goryushkina Y.V.
Vol 51, No 2 (2005) ROL' FIZIChESKIKh NAGRUZOK V NORME I PRI SAKhARNOM DIABETE
Belaya Z.E., Smirnova O.M., Dedov I.I.
Vol 51, No 2 (2005) ROL' FIBROBLASTOV V RAZVITII SAKhARNOGO DIABETA I EGO OSLOZhNENIY
Podgrebel'nyy A.N., Smirnova O.M., Dedov I.I.
Vol 51, No 1 (2005) Biological effects of thyroxine in experimental carcinogenesis
Abduvaliyev A.A., Gildiyeva M.S., Saatov T.S.
Vol 51, No 1 (2005) Long-term results of treatment of toxic goiter with radioactive 131I
Fadeyev V.V., Drozdovsky В.Y., Guseva Т.N., Garbuzov P.L., Buziashvili I.I., Melnichenko G.A.
Vol 51, No 1 (2005) Experience with pioglitasone (actos) in the treatment of polycystic ovary syndrome
Dedov I.I., Pishchulin A.A., Yarovaya I.S., Akmayev I.G.
Vol 51, No 2 (2005) MEDIKAMENTOZNAYa TERAPIYa AKROMEGALII
Vaks V.V.
Vol 51, No 2 (2005) IZMENENIYa METABOLIZMA KOLLAGENA PRI DIABETIChESKOY NEFROPATII
Bondar' I.A., Klimontov V.V.
Vol 51, No 1 (2005) Thyroid functional features after diagnostic studies with iodine-containing X-ray contrast substances
Yegorov A.V., Sviridenko N.Y., Platonova N.M.
Vol 51, No 1 (2005) The role of thin-needle aspiration biopsy in the diagnosis of thyroid nodules
Grineva Y.N., Malakhova T.V., Goryushkina Y.V.
Vol 51, No 1 (2005) The preva-lence and pattern of autoimmune thyroid disease in young patients with type 1 diabetes mellitus
Karlovich N.V., Mokhort T.V., Vorontsova T.V.
Vol 51, No 2 (2005) DEGIDROEPIANDROSTERON: FIZIOLOGIChESKAYa ROL' I VOZMOZhNOSTI PRIMENENIYa V KAChESTVE MEDIKAMENTOZNOGO SREDSTVA
Rozhivanov P.V., Vaks V.V.
Vol 51, No 2 (2005) ROL' FIZIChESKIKh NAGRUZOK V NORME I PRI SAKhARNOM DIABETE
Belaya Z.E., Smirnova O.M., Dedov I.I.
801 - 900 of 913 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies